PREDSEDNÍCTVO OZ VHIng. Beata Puobišová (Banská Bystrica), predsedníčka

PaedDr. Eva Balážová, PhD. (Šiatorská Bukovinka), tajomníčka

Jana Kormaňáková (Dolný Kubín)

Ing. Klára Kováčiková (Bratislava)

Ján Maťaš (Banská Bystrica)

Predsedníčka dozornej rady:

doc. Ing. Iva Sroková, CSc. (Bratislava)Založenie Vedeckej hračkyZaloženie VH

Pamätná fotografia zo založenia Vedeckej hračky, občianskeho združenia (11/1994). 
© 2006 - 2010 vedeckahracka.sk