22. VEDECKÁ HRAČKA - SCIENTIFIC TOY

medzinárodná súťaž pod záštitou EUROPE-MILSET


Termín zverejnenia došlých návrhov, posudzovania, vyhodnotenia a vyhlásenia výsledkov medzinárodnej súťaže „Scientific Toy / Vedecká hračka“ (ročník 21. a 22.) predlžujeme o 3 mesiace. Prosíme všetkých prihlasovateľov o ospravedlnenie.

Nevyhlasujeme 23. ročník súťaže.

Predsedníctvo OZ Vedecká hračkaThe deadline for publishing the applications, reviewing, evaluating and announcing results of the 21st and 22th annual International Competition "Scientific Toy / Vedecká hračka" is being extended by 3 months. We apologize for this delay to all applicants.

The 23rd international competition won't be organized.

The board of NGO Vedecká hračka


 
© 2006 - 2014 vedeckahracka.sk