ESI a ESE


Milset Europe

Prezentácia projektov na svetovej alebo európskej prehliadke vedecko-technických projektov detí a mládeže Expo Science International (ESI), resp. Expo Science Europe (ESE) je vyvrcholením tvorivých aktivít žiakov a študentov - členov občianskeho združenia Vedecká hračka.


Prehliadky ESI (od roku 1987) a ESE (od roku 1996) usporadúva Medzinárodné hnutie pre voľný čas vo vede a technike MILSET (z francúzskeho Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique/International Movement for Leisure in Science and Technology).

Občianske združenie Vedecká hračka bolo za riadneho člena MILSET prijaté 19. júla 2006.

J.C.Giraudon

Jean-Claude Giraudon - zakladateľ a čestný predseda MILSETESI 2009 Tunis

ESI 2009, Tunisko

1. PETER KORMAŇÁK (*1997, ZŠ Dolný Kubín): WATER AND ELECTRICITY (Voda a elektrina)

2. JÁN MAŤAŠ (*1995, ZŠ Banská Bystrica): ROBOT AS TOY (Robot ako hračka)

3. LUKÁŠ POČATKO (*1995, ZŠ Michalovce): SCHOOL WITH HUMOUR (Škola s humorom)

4. KATARÍNA KORMAŇÁKOVÁ (*1993, Gymnázium Ružomberok): ELFONICA – MUSIC OF PLANTS (Elfonica – hudba rastlín)

5. KARINA KADLUBIAKOVÁ (*1993, Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda): GAME AS MEDICINE (Hra ako liek)

6. ŠARLOTA ŠIKETOVÁ (*1986, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica): LEISURE OF PUPILS (Voľný čas žiakov)

7. ANDREJ BALÁŽ (*1985, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, B. Bystrica), ZUZANA KOCKOVÁ (*1986, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, B. Bystrica): NON-FORMAL TEACHING OF HIGH SCHOOL STUDENTS – OPPORTUNITIES AND REALISATION (Neformálne vzdelávanie žiakov stredných škôl – možnosti a realizácia)

Fotografie z ESI 2009, Tunisko

Vedecká hračka (v anglickom jazyku)

Projekty ESI 2009, Tunisko

Leaflet ESI 2009, Tunisko


ESE 2008 Budapest

ESE 2008, Budapešť
1/ Projekt: Vznášajúca sa zemeguľa

Autor: Michal Petruška - ZŠ Radvanská, Banská Bystrica
Vedúca: Ing. Beata Puobišová

2/ Projekt: Hry a hračky v obrazoch slovenských výtvarníkov

Autorka: Karina Kadlubiaková - Trstená/Gymnázium Tvrdošín
Vedúca: Ing. Beata Puobišová

3/ Projekt: Tradičné hry mojich starých rodičov

Autor: Lukáš Počatko - ZŠ Okružná, Michalovce
Vedúca práce: Mgr. Sidónia Počatková

4/ Projekt: Neformálne vzdelávanie adolescentov v ich voľnom čase

Autor: Andrej Baláž - Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica
Vedúca: PaedDr. Eva Balážová, PhD.

Fotografie z ESE 2008, Budapešť

Leaflet ESE 2008, Budapešť

Písali o nás (Quark č. 9, september 2008, str. 41)


ESI 2007 Durban

ESI 2007, Durban (Juhoafrická republika)

Projekt: Magnety a všeličo okolo nich

Autor: Lukáš Počatko, Michalovce
Vedúca práce: Mgr. Sidónia Počatková


Fotografie z ESI 2007, Durban

Leaflet ESI 2007, Durban


ESE 2006 Tarragona

ESE 2006, Tarragona (Španielsko)
1/ Projekt: Škola hrou - v stopách Jana Amosa Komenského

Autori: Zuzana Kormaňáková, Katarína Kormaňáková, Peter Kormaňák - Dolný Kubín/ Gymnázium Ružomberok, ZŠ Dolný Kubín
Vedúci: Ing. František Kormaňák, Janka Kormaňáková, Ing. Beata Puobišová

2/ Projekt: Magnety na vyučovaní

Autor: Lukáš Počatko - ZŠ Michalovce
Vedúca: Mgr. Sidónia Počatková

3/ TITANIC

Autor: Lukáš Počatko - ZŠ Michalovce
Vedúca: Mgr. Sidónia Počatková

4/ Stredoškoláci s hračkami

Autorka: Lucia Kolláriková - Sládkovičovo/Gymnázium Metodova, Bratislava
Vedúca práce: Ing. Beata Puobišová

5/ Športové záujmy žiakov na 2. stupni základných škôl v B. Bystrici

Autor: Andrej Baláž - Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica
Vedúca: PaedDr. Eva Balážová, PhD.

6/ Vedecké hračky v škole

Autori: Filip Kadlubiak a Karina Kadlubiaková - Trstená/Gymnázium Tvrdošín; Jakub Kollárik - Sládkovičovo/SPŠE Bratislava
Vedúca: Mgr. Andrea Kadlubiaková

7/ Projekty z ESE´06 do slovenských škôl

Autori: Marián Parkányi, Bratislava; Lucia Kolláriková, Sládkovičovo; Andrej Baláž, Banská Bystrica
Vedúca práce: Ing. Beata Puobišová

ESE 2006 VH kolektív


Projekty z ESE 2006, Tarragona (Španielsko)


ESI 2005 Santiago

ESI 2005, Santiago de Chile1. Projekt: "Putovné výstavy Vedecká hračka"

Vedúce projektu: Mgr. Andrea Kadlubiaková, Ing. Beata Puobišová
Autori: Jakub Kollárik (ZŠ Pusté Úľany), Filip Kadlubiak, Karina Kadlubiaková(obaja ZŠ Trstená)

2. Projekt: "Vzťah gymnazistov k hračkám"

Vedúca projektu: Ing. Beata Puobišová
Autorka: Lucia Kolláriková (Gymnázium, Metodova ul., Bratislava)

3. Projekt: "Hračky v edukácii"

Vedúca projektu: PaedDr. Eva Balážová
Autor: Andrej Baláž (Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica)


Fotografie z ESI 2005, Santiago de Chile


ESE 2004 Dresden

ESE 2004, DrážďanyProjekt: "Hračka v edukácii"

Vedúca projektu: PaedDr. Eva Balážová
Autori: Andrej Baláž (Gymnázium, Mládežnícka ul., Banská Bystrica), Lucia Kolláriková (Gymnázium, Metodova ul., Bratislava)


Fotografie z ESE 2004, Drážďany


ESI 2003 Moscow

ESI 2003, Moskva
Komplexný projekt "Hračka v škole"

Vedúce projektu: PaedDr. Eva Balážová, Ing. Beata Puobišová

1. Výstava Vedecká hračka

Autori: Jakub Kollárik, Lucia Kolláriková (ZŠ Pusté Úľany)

2. Hračky pre najmenších školákov

Autorky: Lucia Fleischhackerová (ZŠ Banská Bystrica), Andrea Barteková (ZŠ Pusté Úľany)

3. Hračka ako nositeľ informácií v škole

Autori: Andrej Baláž (nezúčastnil sa ESI), Vladimír Klemanič (obaja Gymnázium, Mládežnícka ul., Banská Bystrica)


Fotografie z ESI 2003, Moskva


ESE 2002 Bratislava

ESE 2002, Bratislava


Projekt: "Vedecká hračka"

Vedúce projektu: PaedDr. Eva Balážová, Ing. Beata Puobišová
Autori: študent Andrej Baláž (Gymnázium, Mládežnícka ul., Banská Bystrica); žiaci: Ivan Belička (ZŠ Banská Bystrica), Lucia Fleischhackerová (ZŠ Banská Bystrica), Jakub Kollárik, Lucia Kolláriková (obaja ZŠ Pusté Úľany), Mgr. Emília Kubániová (Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica).


Fotografie z ESE 2002, Bratislava


ESI 1995, KuvajtProjekt: "International Competition Scientific Toy"

Vedúca projektu: Ing. Beata Puobišová
Autor: Peter Puobiš (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava)


Fotografie z ESI 1995, Kuvajt
 
© 2006 - 2008 vedeckahracka.sk