YouTube logo Facebook logo
logo VH
Občianske združenie
VEDECKÁ HRAČKA

Predsedníctvo

občianskeho združenia
logo_vh_web_smallVedecká hračka

(Valné zhromaždenie on-line 28. 11. 2020)


 • Ing. Beata Puobišová (BB), predsedníčka, štatutárna zástupkyňa – koncepčné činnosti, tábory, tvorba a koordinácia výstav, spolupráca s centrami vedy, zmluvy a dohody
 • Mgr. Sidónia Tomášová Czetöová (MI), tajomníčka, štatutárna zástupkyňa – spolupráca so školami, žiacke vedecko-technické konferencie, 2 % z dane
 • Mgr. Michal Figura (Ľubotice), člen – marketing a medzinárodná spolupráca
 • Ing. Klára Kováčiková (NM), členka – propagačná a publikačná činnosť, Dni hrania v SR
 • Ing. Igor Kollárik (BA), člen – hospodárenie
 • doc. Ing. Iva Sroková, CSc. (BA), predsedníčka dozornej rady

Zodpovednosť členov OZ VH (v súčinnosti s ostatnými členmi):

 • Mgr. Andrea Kadlubiaková (Trstená) a Ing. Lucia Dovalová (BB) – aplikácie pre školskú prax
 • Michal Ferenc (BB) a Ľubomír Longauer (Harmanec) – spolupráca so žiakmi a študentmi, projekty
 • Ing. Ján Lohyňa (NR), Václav Havelka a Andrej Golián (BB) – oprava a vyraďovanie exponátov
 • JUDr. Nadežda Halusková (BB) – konzultácie právnych otázok a zmlúv
 • PhDr. Dana Kubány (Munster, DE) - výskum a popularizácia v EÚ
 • RNDr. Ladislav Spalek (KK) – tvorba koncepcií, spolupráca s múzeami
 • Mgr. Sylvia Havelková (BB) – popularizácia OZ VH v regiónoch
 • Mgr. Štefan Tomáš (MI) – reinštalácie putovných výstav na východe SR
 • Mgr. Erika Antolová (Modrý Kameň) – výber a archivovanie vedecko-hračkových hodnôt
 • Mgr. Pavol Diškan (BB) – administrácia webového sídla
 • Matej Kapusta (BB) – fotodokumentácia aktivít OZ VH a facebook